Tietoa yhdistyksestä

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI on vuonna 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa hyvinvoinnin tukemiseksi. Yhdistyksemme järjestää omaishoitajille ja heidän läheisilleen ohjausta ja neuvontaa, edunvalvontaa, vertaistukea, kerhoja, juhlia sekä virkistys- ja retkitoimintaa. Toiminta-alueemme on Pirkanmaa, jossa vertaistukiryhmiä on 16 kunnassa.

Tampereella toimitiloissamme kokoontuu Maanantaikahvio, Naisten ryhmä, Hengellinen keskustelupiiri, Paikallishistorian muistelupiiri sekä Korttelikerho Tammelakeskuksessa. Toimistomme palvelee omaishoidon asioissa ma–to klo 10-14.

PIONIn toimintaan ovat tervetulleita kaikki omaishoitajastatuksesta riippumatta: nykyiset, entiset, tulevat, epäviralliset, työikäiset, etäomaishoitajat sekä omaishoitajien läheiset. Yhdistyksemme toimintaan voi osallistua myös ilman jäsenyyttä ja jäseneksi voi liittyä ilman omaishoidontuen saamista tai omaishoitajuutta.

PIONI on Omaishoitajaliitto ry:n jäsenyhdistys ja tekee yhteistyötä liiton, muiden omaishoitajayhdistysten ja alueen eri kuntien kanssa. PIONI on mukana mm. Tampereen kaupungin Elonpolkuja verkostossa, Tampereen omaishoidon verkostossa, Nokian omaishoidon verkostossa sekä Tarve ry:ssä. Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys.