Tietoa yhdistyksestä

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI on vuonna 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa hyvinvoinnin tukemiseksi. Yhdistyksemme järjestää omaishoitajille ja heidän läheisilleen ohjausta ja neuvontaa, edunvalvontaa, vertaistukea, kerhoja, juhlia sekä virkistys- ja retkitoimintaa. Toiminta-alueemme on Pirkanmaa.

PIONIn toimintaan ovat tervetulleita kaikki omaishoitajastatuksesta riippumatta: nykyiset, entiset, tulevat, epäviralliset, työikäiset, etäomaishoitajat sekä omaishoitajien läheiset. Yhdistyksemme toimintaan voi osallistua myös ilman jäsenyyttä ja jäseneksi voi liittyä ilman omaishoidontuen saamista tai omaishoitajuutta.

PIONI on Omaishoitajaliitto ry:n jäsenyhdistys ja tekee yhteistyötä liiton, muiden omaishoitajayhdistysten ja alueen kuntien kanssa. Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys.