Omaishoidon tuki 2022

Yleistä omaishoidon tuesta

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2022

Omaishoitaja voi saada omaishoidon tukea, jos hoitotyö täyttää tietyt kriteerit. Omaishoidontukea haetaan oman kotikunnan omaishoidon tukitoimistolta.

Omaishoidon tukeen kuuluu: hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa, sekä omaishoitoa tukevat muut palvelut. Nämä määritellään omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Palkkion suuruus perustuu omaishoitotyön vaativuuteen ja sitovuuteen.

Omaishoitajan vapaat:

Omaishoitajalle kertyy vapaapäiviä 2-3 vrk/ kk. Vapaapäivien aikana läheisen hoito järjestetään sovitusti jossain hoitopaikassa, palvelutalossa, perhehoidossa tai muulla tavalla. Joissakin kunnissa voi käyttää vapaapäivien korvauksena myös palveluseteleitä. Palvelusetelillä voi palkata kunnan hyväksymiltä palvelun tuottajilta tarvittavan palvelun kotiin.

Harkinnanvarainen etuus:

Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen eli ehdoton oikeus. Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään kunnan tai kaupungin talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Monet kunnat myöntävät omaishoidon tuen, jos tietyt ehdot täyttyvät ja määrärahoja on jäljellä.

Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta omaishoito olisi mahdollista:

 1. Hoidettavalla henkilöllä on sairaus tai vamma
 • Henkilöllä on sairaus tai vamma, jonka vuoksi hän ei itse voi huolehtia itsestään.
 • Henkilön kyky huolehtia itsestään on alentunut, eikä hän selviä yksin kotioloissa.
 • Henkilö tarvitsee hoitoa tai huolenpitoa.
 1. Hoidettavan henkilön omainen voi vastata hoidosta
 • Sairaan henkilön läheinen henkilö voi hoitaa henkilöä ja vastata hoidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
 • Hoitaja on itse terve ja pystyy huolehtimaan läheisestään.
 1. Omaishoidossa hoito on riittävää
 • Omaishoidossa henkilö saa hoitoa, joka on riittävää hänen terveytensä, hyvinvointinsa ja turvallisuutensa kannalta. Riittävä hoito tarkoittaa sitä, että hoidettava henkilö saa myös muita tarpeellisia palveluita, joita antavat esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöt.
 1. Koti soveltuu hoitoon
 • Hoidettavan henkilön koti on sopiva siihen, että henkilöä hoidetaan siellä.
 • Viranomaiset arvioivat, onko henkilön hoitaminen kotona henkilön edun mukaista, vai onko henkilön parempi olla hoidossa jossain muualla kuin kotona.

Jokaisella kunnalla on omat tarkemmat omaishoidon myöntämisperusteet, joiden tulee täyttyä ennen kuin omaishoidon tukea voi myöntää. Tuen määrät vaihtelevat kunnittain.

Tampereen omaishoidon tukitoimiston yhteystiedot:

www.tampere.fi/omaishoito

Sähköposti: omaishoidontukitoimisto[at]tampere.fi

Puhelinvaihde: 03 565 713

Hatanpäänkatu 3 F, 33900 Tampere