Tampereen hengellinen keskustelupiiri

Hengellinen keskustelupiiri
Kokoontumispäivät: 3.9., 17.9., 1.10.,
15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.
Aika: Parittomien viikkojen perjantai klo
14.00-15.30
Paikka: Pioni-pirtti, Tammelan puistokatu
26-28, 33100 Tampere
Lisätietoja: Seppo Paavola, 040 5454290,
paavose@gmail.com