Valkeakosken ryhmä

Kevätkausi 2021

Kokoontumispäivät ja paikka tarkentuvat
myöhemmin.
Aika: Kuukauden ensimmäinen maanantai
klo 18.00–19.30
Paikka: Vaihtuvissa paikoissa kerran
kuukaudessa.
Lisätietoja: Martti Heikkinen, 0400 834
835, martti.heikkinen35@gmail.com, Kari
Siltanen, 040 503 5123.