Teiskon ryhmä

Teiskon ryhmä
Kokoontumispäivät: 7.9., 5.10., 2.11.,
7.12.
Aika: Kuukauden ensimmäinen tiistai klo
13.00-14.30
Paikka: Seurakuntatila Aunes, Aunessalmenkatu
25, 34240 Kämmenniemi
Lisätietoja: Pirjo Torikka, 050 5633724,
pirjo.torikka@evl.fi
HUOM! Ryhmissä on mukana myös
ikäihmisten ohjaaja Anna Siltanen.