Omaishoitajille

KUKA ON OMAISHOITAJA?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään. Omaishoitotilanne voi syntyä äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena tai se voi syntyä vähitellen ja kasvaa esimerkiksi läheisen ikääntymisen mukanaan tuomien sairauksien vuoksi.

Omaishoitolain mukaan omaishoitaja on sellainen hoidettavan omainen tai muu hänelle läheinen henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa.

Omaishoitaja voi olla hoidettavan läheinen, vanhemmat, oma lapsi, puoliso, sukulainen, ystävä tai muu läheinen. Henkilö ei voi olla hoitoalan ammattilainen, joka on palkattu hoitamaan.

Omaishoitajana voi toimia, vaikka ei ole tehnyt omaishoitosopimusta kunnan kanssa. Tällöin henkilö on niin sanottu epävirallinen omaishoitaja. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö hoitaa läheistään, mutta ei saa kunnan tai kaupungin myöntämää omaishoidon palkkiota eikä tukeen kuuluvia muita palveluita. Omaishoitajalle ei esimerkiksi kerry lakisääteisiä vapaita tekemästään hoitotyöstä.

On tärkeää tunnistaa olevansa omaishoitaja tai että omaishoitajuus saattaa olla pian ajankohtaista.  Omaishoitaja ei välttämättä heti tunnista olevansa omaishoitaja. Esimerkiksi puolisoaan hoitava ei ehkä huomaa, missä vaiheessa parisuhde onkin muuttunut hoitosuhteeksi. Omaishoitaja tarvitsee paljon tietoa ja tukea. Onneksi apua ja tukea on saatavilla, eikä kaikesta tarvitse selviytyä yksin.

Omaishoito tuo tullessaan uusia tehtäviä. Läheisen avun tarve lisääntyy. Erilaisten apuvälineiden käyttö ja käytön opettelu saattaa tulla tarpeelliseksi, kun läheinen tarvitsee enemmän apua erilaisissa arjen asioissa kuten ohjausta ja valvontaa, erilaisia hoitotoimenpiteitä, apua henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa ja muuta avustamista. Samalla yhteistyö eri ammattilaisten kanssa lisääntyy.