OPASTEHANKE (ja projektit)

 

Syksyllä 2017 startanneen Opaste-hankkeen väki kahvittelemassa Pioni-Pirtillä työprojektin alkaessa kesällä 2017. Vasemmalta: kehittämispäällikkö Riitta Kuismanen, PIONI ry:n puheenjohtaja Aarre Aarne Alanen, hankepäällikkö Pertti Lahti ja hankekoordinaattori Hannele Jokela.

 

Opaste -hankkeen ( Omaishoidosta Pienin Askelin työelämään)  tarkoituksena on omaishoitosuhteesta luopumassa olevien työikäisten omaishoitajien tai sellaisten omaishoitajien,joilla on mahdollisuus työskennellä esim. osa-aikatyössä tai yrittäjänä, tunnistaminen ja heidän toimintakykynsä elämänlaadun sekä jaksamisen parantaminen. Hanke on toiminnassa 3,5 vuotta. 

Hankepäällikkönä toimii KM Pertti Lahti, p.  044 377 7174, pertti.lahti@pioniry.fi

Kehittämispäällikkönä sosiaalipsykologi Riitta Kuismanen, p.  040 568 7936 riitta.kuismanen@pioniry.fi

Hankekoordinaattorina sosionomi Hannele Jokela, p. 050 555 3115  hannele.jokela@pioniry.fi

PÄÄTTYNYT PROJEKTI:

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat

–projekti (MoPO 2013-2016)

 

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI auttaa omaishoitajia jaksamaan arjessa: tukemalla heidän fyysistä ja henkistä hyvinvointia; edistämällä omaishoitajan asemaa; järjestämällä virkistystoimintaa ja muita tukitoimia.

Monikulttuurinen hankkeemme kiinnittää erityisesti huomiota venäjänkieliseen väestöön ja muihin entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin omaishoitajaperheisiin.

 • Pyrimme tavoittamaan myös omaishoidon tuen piirin ulkopuolella olevia omaishoitajia, saamaan heitä mukaan toimintaamme ja turvaamaan tiedonsaanti omaishoitajuutta koskevissa asioissa.
 • Miten? – Osallistumalla venäjänkielisten ja inkeriläisten yhteisöjen tapahtumiin ja muihin monikulttuurisiin tilaisuuksiin, sekä tiedottamalla hankkeestamme mahdollisimman laajasti.

Tietoa venäjänkielisille omaishoitoperheille

 • järjestämme infotilaisuuksia venäjäksi tulkattuna (mm. Kelan tuista, kuntoutuslomista ja omaishoidon tuesta)
 • julkaisemme kirjallista materiaalia venäjän kielellä (mm. esitteitä ja opas omaishoitajille)
 • meille voi soittaa tai – sovittuaan tapaamisajan – tulla käymään, autamme omaishoitajuutta koskevissa kysymyksissä
 • järjestämme tutustumiskäyntejä omaishoitajia kiinnostaviin paikkoihin.

Virkistystä ja vertaistukea – monikulttuuriset tapahtumat

 • suomalais-slaavilaiset ruoanlaittotapahtumat
 • rentouttava sosionomiopiskelijoiden järjestämä laskiaistilaisuus omaishoitajille ja hoidettaville
 • joulujuhlia, kesäjuhlia, retkiä…
 • hankkeemme korvaa matkakuluja järjestämiimme tapahtumiin ja auttaa kuljetusten järjestelyissä.
 • toivotamme kaikki entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevat omaishoitoperheet tervetulleiksi kaikkeen toimintaamme!