OPASTEHANKE (ja projektit)

 

Syksyllä 2017 startanneen Opaste-hankkeen väki kahvittelemassa Pioni-Pirtillä työprojektin alkaessa kesällä 2017. Vasemmalta: kehittämispäällikkö Riitta Kuismanen, PIONI ry:n puheenjohtaja Aarre Aarne Alanen, hankepäällikkö Pertti Lahti ja hankekoordinaattori Hannele Jokela.

 

Opaste -hankkeen ( Omaishoidosta Pienin Askelin työelämään)  tarkoituksena on omaishoitosuhteesta luopumassa olevien työikäisten omaishoitajien tai sellaisten omaishoitajien,joilla on mahdollisuus työskennellä esim. osa-aikatyössä tai yrittäjänä, tunnistaminen ja heidän toimintakykynsä elämänlaadun sekä jaksamisen parantaminen. Hanke on toiminnassa 3,5 vuotta. 

Hankepäällikkönä toimii KM Pertti Lahti, p.  044 377 7174

Kehittämispäällikkönä sosiaalipsykologi Riitta Kuismanen, p.  040 568 7936 riitta.kuismanen@pioniry.fi

Hankekoordinaattorina sosionomi Hannele Jokela, p. 050 555 3115  hannele.jokela@pioniry.fi

PÄÄTTYNYT PROJEKTI:

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat

–projekti (MoPO 2013-2016)

 

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI auttaa omaishoitajia jaksamaan arjessa: tukemalla heidän fyysistä ja henkistä hyvinvointia; edistämällä omaishoitajan asemaa; järjestämällä virkistystoimintaa ja muita tukitoimia.

Monikulttuurinen hankkeemme kiinnittää erityisesti huomiota venäjänkieliseen väestöön ja muihin entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin omaishoitajaperheisiin.

 • Pyrimme tavoittamaan myös omaishoidon tuen piirin ulkopuolella olevia omaishoitajia, saamaan heitä mukaan toimintaamme ja turvaamaan tiedonsaanti omaishoitajuutta koskevissa asioissa.
 • Miten? – Osallistumalla venäjänkielisten ja inkeriläisten yhteisöjen tapahtumiin ja muihin monikulttuurisiin tilaisuuksiin, sekä tiedottamalla hankkeestamme mahdollisimman laajasti.

Tietoa venäjänkielisille omaishoitoperheille

 • järjestämme infotilaisuuksia venäjäksi tulkattuna (mm. Kelan tuista, kuntoutuslomista ja omaishoidon tuesta)
 • julkaisemme kirjallista materiaalia venäjän kielellä (mm. esitteitä ja opas omaishoitajille)
 • meille voi soittaa tai – sovittuaan tapaamisajan – tulla käymään, autamme omaishoitajuutta koskevissa kysymyksissä
 • järjestämme tutustumiskäyntejä omaishoitajia kiinnostaviin paikkoihin.

Virkistystä ja vertaistukea – monikulttuuriset tapahtumat

 • suomalais-slaavilaiset ruoanlaittotapahtumat
 • rentouttava sosionomiopiskelijoiden järjestämä laskiaistilaisuus omaishoitajille ja hoidettaville
 • joulujuhlia, kesäjuhlia, retkiä…
 • hankkeemme korvaa matkakuluja järjestämiimme tapahtumiin ja auttaa kuljetusten järjestelyissä.
 • toivotamme kaikki entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevat omaishoitoperheet tervetulleiksi kaikkeen toimintaamme!