Tietoa yhdistyksestä

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI auttaa jaksamaan arjessa

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI on vuonna 2008 perustettu omaishoitajien yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa hyvinvoinnin tukemiseksi. Meiltä saat tukea ja neuvoa mm. omaishoitajan oikeuksia koskevissa kysymyksissä.  PIONIn toimialueena on koko Pirkanmaa ja yhdistyksellä on useita vertaistukiryhmiä Tampereella ja Pirkanmaan muissa kunnissa.

PIONI on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenyhdistys ja tekee yhteistyötä liiton, muiden omaishoitajayhdistysten ja alueen eri kuntien kanssa. PIONI on mukana mm. Tampereen kaupungin Elonpolkuja verkostossa, Tampereen omaishoidon verkostossa, Nokian omaishoidon verkostossa sekä Tarve ry:ssä. Pionin eräs yhteistyökumppani on Tehoherrojen Saunalauttayhdistys ry. Yhdistyksen toimitilat ovat osoitteessa Mustanlahdenkatu 19, LH 9, Tampere ja Väinölänkatu 15, Tampere

Yhdistyksen  ensimmäinen projekti oli  Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat -projekti (MoPO,2013-2016). Projektin tarkoituksena oli integroida venäläis- ja virolaistaustaisia (mukaan lukien inkeriläiset paluumuuttajat) omaishoitoperheitä omaishoitojärjestelmäämme ja yhdistystoimintaan. Pirkanmaan Hoito-Veljet on päättynyt projekti, joka oli seutukunnallinen miesomaishoitajuuteen keskittynyt projekti Pirkanmaalla.
Vuoden 2017 syksyllä alkanut OPASTE-hanke keskittyy omaishoitajuuden ja työelämän yhteensovittamiseen. Keväällä 2018 alkoi puolestaan Mitäs miehille? -hanke, joka järjestää omaishoitajina toimiville miehille erilaisia jaksamista ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia.

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys.