Tietoa yhdistyksestä

Pirkanmaan Omaishoitajat auttaa jaksamaan arjessa

Meiltä saat tukea ja neuvoa mm. omaishoitajan oikeuksia koskevissa kysymyksissä .Vertaistukitoimintaa: Pionilla on useita vertaistukiryhmiä Tampereella ja Pirkanmaan muissa kunnissa. Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI on vuonna 2008 perustettu omaishoitajien yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa hyvinvoinnin tukemiseksi. Yhdistyksen toimialueena on koko Pirkanmaa. Yhdistys on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistys tekee yhteistyötä liiton, muiden omaishoitajayhdistysten ja alueen eri kuntien kanssa. PIONI on mukana mm. Tampereen kaupungin Elonpolkuja verkostossa, Tampereen omaishoidon verkostossa, Nokian omaishoidon verkostossa sekä Tarve ry:ssä. Pionin uusin yhteistyökumppani on Tehoherrojen Saunalauttayhdistys ry. Yhdistyksen toimitilat ovat osoitteessa Väinölänkatu 15.

Yhdistyksen  projektina oli  Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat -projekti (MoPO,2013-2016). Projektin tarkoituksena oli integroida venäläis- ja virolaistaustaisia (mukaan lukien inkeriläiset paluumuuttajat) omaishoitoperheitä omaishoitojärjestelmäämme ja yhdistystoimintaan. Pirkanmaan Hoito-Veljet on päättynyt projekti, joka oli seutukunnallinen miesomaishoitajuuteen keskittynyt projekti Pirkanmaalla. Uutena on vuonna 2017 syksyllä alkanut OPASTE-hanke.

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys.