Toimintakyky kuntoon -ohjelman* päätöswebinaari ”Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä” Webinaari järjestetään Teamsissa Aika: 21.1.2021 klo 13-16

Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIn 3,5 -vuotinen OPASTE-hanke päättyy.Järjestämme yhteisen webinaarin Toimintakyky kuntoon ohjelman kanssa. OPASTE-hanke on yksi 20 osahankkeesta.

Toimintakyky kuntoon -ohjelman* päätöswebinaari
”Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä”
Webinaari järjestetään Teamsissa
Aika: 21.1.2021 klo 13-16
Ohjelma
Klo 13 Tervetuloa (Mira Roine ja Maija Laukkanen, Silta-Valmennusyhdistys/Toimintakyky kuntoon
-ohjelman koordinaatiohanke)
Klo 13.05 Avustusohjelmatyön merkitys rahoittajan näkökulmasta (erityisasiantuntija Jaakko
Kiilunen, STEA)
Klo 13.35 Avustusohjelmaan kuulumisen merkitys osallistujien näkökulmasta:
Klo 13.35 Kokemuksia miesten toimintakykyä edistävien hankkeiden yhteistyöstä (Marianna
Kavasto, Lahden Sininauha & Pekka Anttila ja Kimmo Sainio, Suomen Kylät ry)
13.50 Toimintakyky kuntoon -koordinaatiohankkeen merkitys hankkeessa ja järjestökentällä
(Vappu Lasarov, Pohjois-Karjalan Martat & Kati Männynsalo, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki
ry)
Klo 14.05 Tauko
Klo 14.15 Järjestöissä tehtävä toimintakykyä edistävä työ ja vaikutusten arviointi (Tuuli Pitkänen,
A-klinikkasäätiö)
Klo 14.40 Kokemuksia toimintakyvyn edistämisen hyvistä käytännöistä hankkeissa:
Klo 14.40 Työikäisten työllisyyden ja työkyvyn tukemiseksi kehitetyt toimintamallit
(Lea Jokela, Keski-Suomen Muistiyhdistys & Mirja Willberg, Parik-säätiö & Emma Andersson,
Suomen syöpäpotilaat & Leena Nieminen, Suomen Nivelyhdistys & Riitta Kuosmanen & Hannele
Jokela, Pioni ry)
Klo 15.05 Verkkopuntarilla tukea elintapamuutoksiin
(Johanna Toivola, Satakunnan sydänpiiri)
Klo 15.15 Kokemuksia Kykyviisarin käytöstä: toimintakyvyn arviointi kahdella kohderyhmällä
(Johanna Laine, EJY ry)
15.25 Kanssatutkimus pakolaistaustaisten nuorten toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistajana
(Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto & Olli Sillanpää, Pakolaisnuorten tuki ry)
Klo 15.45 Loppusanat ja kiitokset (Mira Roine ja Maija Laukkanen)
*Tomintakyky kuntoon on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama avustusohjelma (2017-2020), jonka
kohderyhmänä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä.
Ohjelmaa on ollut toteuttamassa 20 erillistä kehittämishanketta tausta-organisaatioineen. SiltaValmennusyhdistys on toiminut ohjelman koordinaattorina

Vastaa