Pionin kannanotto vanhusasiainvaltuutetun viran saamiseksi Suomeen

Omaishoitaja huolehtii hoidettavastaan 24 tuntia 7 päivänä viikossa. Omaishoitaja tekee vaativaa ja pyyteetöntä, mutta myös antoisaa työtä. Omaishoitajuuden yksi merkittävä anti on, että se sekä vaatii elämän kunnioittamista että opettaa kunnioittamaan elämää, kaikkea elämää. Omaishoitajalla on täten syvällinen elämänkokemus, samoin kuin ikä-ihmisillä. Kuitenkin omaishoitajan työtä samoin kuin pitkän elämätyön tehneitä ikäihmisiä sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa arvoste­taan pitkälle vain puheissa ja niissäkin yleensä juhlatilaisuuksissa ja vaalikampanjoissa mutta ei niinkään teoissa, yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Demokratialla ymmärretään yhteiskunnallista ja muuta inhimillistä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Nyky-yhteiskunnassa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen sekä muulla tavoin hyvän elämän saaminen ja ylläpitäminen edellyttävät kaikkien kansalaisten etujen ja oikeuksien valvomista. Tämä toteutuu vain silloin kun kaikilla on heidän etujensa ja oikeuksien valvoja. Tällä hetkellä Suomessa ikäihmiset ovat ilmeisesti suurin ryhmä, joilla ole omaa valtuutettua puolestapuhujana eli vanhus­asianvaltuutettua ajamassa ja huolehtimassa asioista. Pitkälle tästä syystä vanhusten asema nyky-Suomessa on heikentynyt sellaiseksi, että demokratian kannalta tilanne vaatii pikaista korjaamista.

Vanhusasiainvaltuutetun aikaansaama yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus edistää merkittävästi eri sukupolvien, ikäryhmien yhteistyötä ja vuorovaikutusta, sillä tasa-arvo kanssakäymisessä helpottaa ja tehostaa aitoa sekä vapaaehtoista yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Täten vanhusasiainvaltuutetun puute vaikuttaa myös nuorempien kansalaisten elämään.

Yhteisten asioiden hoitamisen näkökulmasta demokratiaa vääristää ja ihmetystä herättää se, että merkittävällä ja kasvavalla väestönosalla, senioreilla ei ole omaa asioidenhoidon valtuutettuaan. Ihmetystä herättää myös se, että monissa korkeakulttuureissa arvostettu elämänkokemus ja yhteis­kunnan hyväksi tehty työ eivät saa suomalaisessa yhteiskunnassa vastaavaa ja asiaankuuluvaa arvostusta.

Vanhusasiainvaltuutetun saaminen vihdoin Suomeen on ehdottomasti tämän hetken suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuuden edistämisen kannalta välttämätön ja tärkeä yhteiskunnallinen sekä inhimillinen tehtävä ja saavutus. Toivottavasti vanhusasiainvaltuutettu -hanke toteutuu päättäjien puheiden lisäksi myös päätöksenteossa.

Aarre Alanen
Varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Omaishoitajat ry Pioni

Leo Levanen
Sihteeri
Pirkanmaan Omaishoitajat ry Pioni